Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj@mcck.cz

Listopad 2008

Help trans - pomoc v pohybu

30. listopadu 2008 v 18:59 | Eva Pejchalová |  Vše kolem Help Trans

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českém Krumlově připravil a uskutečnil dne 22. října 2008 celodenní výlet do Třeboně. Byl určen pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory našeho regionu, převážně z Českého Krumlova, ale i ze Zlaté Koruny, Křemže, Brlohu, Horní Plané a Hořic na Šumavě.

Odjížděli jsme v ranních hodinách z autobusového nádraží v Českém Krumlově plně obsazeným, speciálně upraveným autobusem s plošinou pro nájezd vozíčkářů. Autobus nás dovezl až do centra Třeboně. Prohlédli jsme si náměstí obklopené domy s renesančními a barokními štíty, starou radnici i kamennou kašnu s mariánským sloupem. Naše kroky (byť pomalé vzhledem k zdravotním možnostem našich výletníků) vedly do komplexu třeboňského zámku, kde jsme měli zajištěnou prohlídku prostor zámku. Ujal se nás přívětivý průvodce-historik a provedl nás, vzhledem k hendikepu skupiny přístupnější tzv. Rožmberskou trasou. V prostorách zámku bylo sice chladno ale většinu zahříval zájem o zajímavé historické artefakty a jejich dějinné souvislosti. Nicméně po skončení prohlídky jsme si na náměstí dali rozchod a každý zamířil do nějaké kavárny či hospůdky na něco teplého na zahřátí. Dokonce i fence černého retrievera jménem Ambra jedoucí s námi jako doprovod nevidomé paničky bylo v kavárně dobře a konečně se spokojeně natáhla u jejích nohou. Oběd byl zajištěn v areálu sportovní haly Alex sport, kde sice byl bezbariérový přístup, ale pro kratší příchod jsme to vzali po několika schodech, takže všichni," kdo mohl pomohl "a vše se zvládlo. A to už nás čekala teplá polévka a řízek s bramborovou kaší. Poslední zastávkou byla návštěva Lázní Aurora. Personál nám vyšel maximálně vstříc, pomohl s oblékáním i s manipulací osob v bazénu, a dokonce nám zohlednili i časový posun daným pomalejším oblékáním skupiny.

Největším zážitkem pro mě bylo splněné přání jednoho 78 letého nevidomého muže, který si přál sjet z tobogánu do vody. Slečna plavčice mu domlouvala, že se často u nevidomých stává, že ve vodě naprosto ztratí orientaci a neví jak vyplavat na hladinu. Odhodlaný muž jí, ale i nám ostatním slíbil, že se zhluboka nadechne a vyplave. Já jsem na tobogánu jela první a ve vodě jsem čekala až dojede a …. skutečně ten úctyhodný výkon zvládl, vyplaval a byl převelice šťastný a my ostatní s ním.

Teplá, slaná voda v bazénech, různé masážní proudy a celkově příjemné prostředí pro nás bylo lékem na tělo i duši. Počasí nám také přálo, a proto jsme se vraceli domů po všech těch zážitcích sice trochu unavení, ale velmi spokojení.

Ráda bych touto cestou zároveň poděkovala všem těm, kteří s námi jeli a společně se stali spolutvůrci hezkého a příjemného dne.

Uvědomila jsem si jak tito hendikepovaní lidé jsou vděčni za všechnu pozornost, kterou jim druzí věnují a jak ji s láskou umí přijímat. Na nic si nestěžují, třeba že se někde čekalo, na zámku byla zima, či bramborová kaše byla málo slaná, nebo že bazén byl jen na hodinu. V jistém smyslu jsou mnohem zdravější než my ostatní -umí být spokojení. A ta spokolenost v životě i s těmi všemi zdravotními překážkami z těchto statečných lidiček vyzařovala a pro nás ostatní to byla další příležitost pochopit jaké hodnoty v životě jsou důležité.

Napsala a prožila Eva Pejchalová
ředitelka úřadu OS ČČK v Českém Krumlově

Ohlasy na akci byly velmi milé a my jsme tím navázali osobně i ,,pracovně,, aktivní vztahy s Centrem pro zdravotně postižené občany (tělesně, mentálně, slabozrací a nevidomí) v Českém Krumlově.

Osvěta na hudebních festivalech

30. listopadu 2008 v 18:58 | Zuzka Pavlíčková |  Vše kolem HIV/AIDS
Skupinka několika členů OSM Ústí nad Orlicí pod vedením Zuzky Pavlíčkové a Martiny Kupcové se chopila příležitosti a v srpnu 2007 se jim podařilo dostat na festival On The Road v Lázních Bohdaneč. Stabilním bodem byl informační stánek nazvaný "AIDSshop".

Dobrovolníci z řad Mládeže rozdávali letáky, informační brožury, na stánku se konaly besedy pro menší skupinky lidí. Samozřejmostí bylo "vyzdobení" stánku základními informacemi o HIV/AIDS, články z novin a internetu, zpracované příběhy HIV pozitivních lidí a také výstava fotek pana Šíbíka "Chci ještě žít" o situaci v Oděse, Ukrajina.

K dispozici byly také vědomostní testy, které prověřili znalosti účastníků festivalu. Vždy po jejich vyplnění s nimi některý ze zkušených besedníků zhodnotil odpovědi, popř. vysvětlil správné odpovědi a zodpověděl veškeré otázky, které účastník měl. Takto se povedlo získat základní přehled o informovanosti mladých lidí o problematice HIV/AIDS. Zhruba polovina lidí věděla většinu otázek a druhá polovina měla výsledek průměrný (cca polovinu získaných bodů).
Podařilo se nám dostat zajímavý kontakt, díky kterému jsme v červenci 2008 měli možnost postavit AIDSshop na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Jen pro porovnání festivalu On The Road se zúčastnilo tisíc lidí, festivalu Rock for People 20 000lidí.

To považujeme za pěkný úspěch a doufáme, že této nové aktivity se chytnou i další OSM a příští léto bude M-ČČK a HIV/AIDS prezentováno na mnohem více festivalech.

Mezinárodní konference AIDS, drogy a my, Poděbrady

30. listopadu 2008 v 18:58 | Zuzka Pavlíčková |  Vše kolem HIV/AIDS

Zástupce za Mládež ČČK se konference zúčastnila Zuzana Pavlíčková, která zde prezentovala aktivity projektu HIV/AIDS a život nás všech. Představila nejen osvětové aktivity, které se pořádají ke Světovému dni boje proti AIDS, ale hlavně jakousi "novinku" v tomto oboru a to informování mládeže o HIV/AIDS na hudebních festivalech.

Benefiční koncert OSM Praha 3,6 a 8

25. listopadu 2008 v 15:32 | OSM Praha 3,6 a 8 |  OSM v akci
Drazí a milí křížáci,polokřižáci i nekřižáci

všichni jste srdečně zváni na náš benefiční koncert pro dětskou onkologii Motol!


Seminář pro vedoucí skupin dětí (Hodonín 24. -27. 10. 2008)

24. listopadu 2008 v 17:31 | Jitka Špuláková |  Vše kolem projektu Děti
Seminář pro vedoucí skupin dětí
(Hodonín 24. -27. 10. 2008)

Seminář pro vedoucí skupin dětí se uskutečnil od 24. do 27. 10. 2008 v prostorech EkoCentra v Hodoníně. Celkem se přihlásilo a poté i přijelo 16 účastníků z celé ČR (OSM Hodonín, OSM H. Králové, OSM Chrudim, OSM J.Hradec, OSM Ostrava, OSM Trutnov, OS ČČK Jablonec n. Nisou, OS ČČK K.Vary)
Za KS Děti se zúčastnili jako lektoři: Zuzana Hrubá, Tomáš Rezek, Bc.Helena Rezková a Jitka Špuláková. Jako externí lektor psychologie byl přizván Martin Pírko, který je studentem oboru psychologie na MU v Brně. Bohužel naše předchozí lektorky Mgr. Dagmar Hrdinová ani Mgr. Helena Hejnicová z osobních důvodů na seminář nemohly přijet.

Celý tento seminář byl zaměřen na práci s dětmi ve věku 7 - 15 let a na plánování jednodenních a vícedenních akcí. Naši účastníci se zde seznámili s vývojovou psychologií dítěte předškolního a školního věku. Zjistili důležité informace potřebné pro plánování akcí
(co je zapotřebí zajistit, jak má vypadat pozvánka a přihláška, co má obsahovat…). Část výuky byla věnována i právu a bezpečnostním zásadám a ochraně zdraví při práci s dětmi.
Během semináře účastníci zažili i mnoho zajímavých her. Navštívili jsme i ZOO v Hodoníně a došlo i na kreativní tvoření, při kterém si účastníci zkrášlili vlastně donesená trička.
Hlavně jsem se během semináře zaměřili na komunikaci a spolupráci ve skupině vedoucích. Proto se zde často objevily skupinové úkoly. Mezi nimi byla i příprava pozvánky a přihlášky na nějakou akci, kterou ke konci semináře přednesli před lektory.

Seminář byl ukončen závěrečným testem, který všichni úspěšně složili a obdrželi proto certifikáty o jeho absolvování.

Seminář AIDS I. stupně, 15. - 17. 11. 2008, Jihlava

20. listopadu 2008 v 18:31 | Anička |  Vše kolem HIV/AIDS
Ve dnech 15.-17. listopadu se konal v Jihlavě seminář AIDS I. stupně. Brodská výprava se na cestu vydala v 10 hodin, takže jsme se jako jedni z mála účastníků stihli na sobotu i vyspat :-). Ve vlaku jsme během rozhovoru typu "mám s sebou tohle, tohle a tamto" zjistily, že zatímco Verča si RUČNÍK nevzala MÁLEM, Anča si ho nevzala VŮBEC :D. Takže naše první kroky vedly do Prioru. Díky čemuž padl Rádin nápad navštívit čajovnu.
Štětský mladý zdravotník 2008

12. listopadu 2008 v 19:02 | František Jakš ml. |  OSM v akci
V sobotu 25. října se v prostorách Základní školy T. G. Masaryka ve Štětí sešly skupiny mladých zdravotníků, aby v přátelské soutěži s názvem Štětský mladý zdravotník poměřily své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci.


Kurz znakového jazyka

11. listopadu 2008 v 22:29 | Šimon Hlinovský |  Vše kolem Help Trans
Od pátku 7.11. do neděle 9.11. se v České Třebové konal křižácký kurz znakového jazyka. Jeli jsme s Hankou přeplněným rychlíkem, takže jsme celou cestu stáli v chodbičce u dveří. I ostatní ze všech koutů republiky dorazili bez problémů, a tak jsme se v sedmnáct hodin sešli v DDM Kamarád v České Třebové. Lektorky byly tři, Míša, Lenka a další Hanka.

Výzva

5. listopadu 2008 v 22:04 | Redakce
Výzva


Well hi there I'm Jenni! 23 years old, very short and not that of a big human being. I lately moved from Finland to the Czech republic so have a few new things to deal with. Life is life and so on...

I am totally blind
My working language is english
Assistand should be female and person who like sport activity. and she should be ready for sport,shopping and hobby"s
maximum needs of week - 2times
location Liberec

More information about me: http://jenni-unaragazza.blogspot.com/


Hledám lidičky
  • nejlépe z Liberce a okolí, ale klidně kdekoliv v ČR
  • ANGLICKY mluvící (nehledám žádné experty -stačí když máš komunikační slovní zásobu a máš chuť mluvit!)
  • schopné asistovat slepé dívce

Pokud máte zájem, pište na lucie.krmencikova@gmail.com

Maturitní zkouška - písemná práce z českého jazyka a literatury

3. listopadu 2008 v 20:41 | Zuzana Pavlíčková |  Pro zajímavost a pobavení

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Pardubice, Karla IV. 13
Obor Technické lyceum Třída 4.F Školní rok 2007/2008
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Písemná práce z českého jazyka a lieratury

Témata:

1. "Miláčku, tvrdě spíš? To je ta správná chvíle, kdy se spolu můžeme domluvit." Pink Floyd
(vnitřní monolog o nedostatku komunikace mezi lidmi)

2. Vážený pane prezidente, …
(otevřený dopis prezidentovi)

3. "Veliké Kartágo vedlo tři války. Po té první bylo ještě mocné, po té druhé obyvatelné. Po té třetí je nikdo nenašel." Bertold Brecht
(zamyšlení nad následky válek a násilí vůbec)

4. Začalo to nevinně… (vypravování příhody)

Osnova:
1. Úvod
2. Vlastní úvaha
- ano pro válku
- méně je někdy více
- uspěchanost světa
- ne pro válku
3. Závěr


„Life Power“ by Katrina Belamide

3. listopadu 2008 v 20:34 | Redakce |  Pro zajímavost a pobavení
"Life Power" by Katrina Belamide *

It's all about giving, it's all about trust
It's all about people, it's all about us
It's all about being human and having a heart
It's all about being human and playing your part

Dozorčí rada

3. listopadu 2008 v 20:30 | Redakce |  Dozorčí rada M-ČČK
aneb


§ 50 Organizačního řádu

Ano, hádáte správně. § 50 je mým nejoblíbenějším paragrafem z celého Organizačního řádu Mládeže Českého červeného kříže. Že jste jej ještě nečetli? Ale to je obrovská chyba. Jednak je to velice záživné čtení (zvláště před spaním) a hlavně se dozvíte spoustu zajímavých věcí, které se vám budou hodit při plnění všech různých povinností a vyplňování všech možných a nemožných formulářů, které ústředí od oblastních skupin požaduje. Organizační řád je vlastně takový stručný návod na fungování Mládeže. Všichni se jím řídíme. A všichni jsme zaplacením členského příspěvku a převzetím průkazu povinováni Organizační řád znát a dodržovat.


Slovníček

3. listopadu 2008 v 20:29 | Redakce |  Pro zajímavost a pobavení
Slovníček / Dictionary
Červený kříž / půlměsíc - Red Cross /Crescent
Mládež Českého červeného kříže - Czech Red Cross Youth
Sedm základních principů - The seven Fundamental Principles

humanita - Humanity
nestrannost - Impartiality
neutralita - Neutrality
nezávislost - Independence
dobrovolnost - Voluntary service
jednota - Unity
světovost - Universality

Seminář: „Náboženství, kultura & společnost“

3. listopadu 2008 v 20:22 | Redakce |  Mezinárodní aktivity
Seminář: "Náboženství, kultura & společnost" (Religion, Culture & Society)
03.04. - 08.04. 2008 - Plovdiv, Bulharsko


Bulharská pobočka mezinárodní organizace "People To People International" (http://www.ptpi.org/) uspořádala tento seminář pro lidičky, kteří mají co dočinění s prací s mládeží a mají zájem o interkulturní poznání, dozvědět se více o náboženské situaci ve světě a o lidských právech. Sjelo se nás tam kolem 30 nadšenců ve věku 18 - 30 let z těchto zemí: Albanie, Armenie, Bulharsko, Kypr, Itálie, Rumunsko, Makedonie, Rakousko, Kosovo, Ukrajina a samozřejmě Česká Republika.


Z historie Zpravodaje

2. listopadu 2008 v 15:48 | Redakce |  O Zpravodaji
Zpravodaj M-ČČK

Náš bulletin je určen našim členům a široké veřejnosti.

Nabízí zajímavosti, nápady, důležité informace o dění v organizaci, pobaví a dává možnost k zamyšlení.

Zpravodaj od roku 1996 do konce roku 2005 vycházel samostatně, vyšlo celkem 58 čísel.

Od roku 2006 do začátku roku 2007 vycházel jako příloha Novin ČK (od čísla 3/2006 do čísla 1/2007), které vydává Český červený kříž.

V současné době jsou články o činnosti M-ČČK a jejích OSM zařazovány přímo do Novin ČK.

logo
Vítejte na stránkách našeho Zpravodaje M-ČČK, díky za návštěvu !