Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj@mcck.cz

Leden 2009

Aktivity v projektu HIV/AIDS a život nás všech v roce 2008

7. ledna 2009 v 16:41 | Zuzana Pavlíčková |  Vše kolem HIV/AIDS

leden - červen

přednášky na ZŠ a SŠ (viz již poslané návratky)

červenec

2. - 6. hudební festival Rock for People
- prezentace M-ČČK, AIDS infostánek, výstava fotek p. Šibíka, možnost konzultace konkrétních otázek s besedníky, poutavě zpracované příběhy HIV pozitivních lidí, vyplňování vědomostních testů, letáky, brožury, statistiky, odborná literatura k nahlédnutí;
mj. ukázky a výuka první pomoci, kreativní dílny a relaxační zóna
- zúčastnili se: Zuzana Pavlíčková, Martina Kupcová, Jakub Rybář, Václav Endrych, Antonín Pojeta, Lucie Krmenčíková, Marie Herudková, Eva Koutenská, Barbora Pavlíčková, Vladimír Kupec; Filip Gergely, Martin Kříž (nejsou členové M-ČČK)

listopad

15. - 17. seminář AIDS I. stupně
- viz článek ve Zpravodaji
-Zuzana Pavlíčková (hl. lektor), Václav Endrych (lektor);
- účastníci: Tereza Broďáková, Kateřina Honková, Aneta Krejsová, Antonín Martínka, Tomáš Martínka, Barbora Pavlíčková, Veronika Strapcová, Radka Stýblová, Eva Vyrůbalíková, Anna Hercigová

21. - 22. mezinárodní seminář AIDS, drogy a my - Osvěta mládeže na hudebních festivalech
- představení M-ČČK
- představení projektu HIV/AIDS a život nás všech
- aktivity v projektu
- informování mládeže na hudebních festivalech jako nový způsob osvěty
(On the Road Kalkata fest - srpen 2007, Rock for People - červenec 2008)
- zúčastnili se: Zuzana Pavlíčková (prezentace), Jirka Frei

prosinec

1. sbírka Červená stužka
- spolupráce se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu
- zúčastnili se: Zuzana Pavlíčková, Tomáš Martínek, Lukáš Wojnar (nejsou členové M-ČČK)

Vítejte na stránkách našeho Zpravodaje M-ČČK, díky za návštěvu !