Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj@mcck.cz

Prosinec 2009

*Zachraňovat lidské životy "naoko" - zkušenost do budoucna *

20. prosince 2009 v 19:52 | František Jakš |  OSM v akci
Doslova chaos! Lidé volají o pomoc a často teče krev. Kolem sténajících
zraněných kvapně pobíhají zdravotníci se snahou zajistit vzniklou krizovou
situaci. To všechno se odehrávalo v prostorách základní školy Tomáše
Garrigue Masaryka ve Štětí. Ovšem, nenechte se mýlit, nešťastně sténající
osoby byly ve skutečnosti jen herecky nadaní figuranti. V sobotu 14.
listopadu se zde odehrálo tradiční soutěžní klání Štětský mladý zdravotník.
"Tato soutěž se koná již pošesté. Cílem každého ročníku soutěže je, aby si
děti ze základní školy procvičily první pomoc, a zároveň se svým týmem
poměřily dovednosti s konkurenčními družstvy," řekla Jana Feiglová,
organizátorka soutěže. Dovednosti družstva prokazují na jednotlivých,
tematicky rozdělených stanovištích. Od zkušených rozhodčích získávají
náležité bodové ohodnocení, celkový součet poté rozhodne o umístění na
žebříčku výsledků. Mladí záchranáři získávají kromě bodů také cenné rady,
neboť po ošetření zraněných vždy následuje podrobný rozbor správnosti
postupu. "Zaměřujeme se také na prevenci úrazů. Při rozboru se zasahující
družstva dozví, jak zraněním předcházet," uvedla Jana Feiglová s tím, že
veškeré debaty probíhají jen a pouze v přátelské atmosféře. "Nejde nám o to,
abychom dětem snižovali sebevědomí. Naším cílem je, aby si ze soutěže
odnášely nové zkušenosti a postřehy," dodává. Perličkou pro letošní ročník
byla podle zjištění amputace prstu. "Toto stanoviště bylo opravdu těžké,
navíc jsme tam měli ještě infarkt. Ale šlo nám to," popsala situaci Edita
Vacková, soutěžící ze ZŠ Ostrovní Štětí. Výsledky byly opravdu vyrovnané.
První místo v kategorii prvního stupně uhájilo družstvo ZŠ Školní Štětí,
první pozici z kategorie druhého stupně vybojovali zdravotníci ze ZŠ
Ostrovní Štětí. Všichni soutěžící si domů odnesli kromě věcných cen také
nové zkušenosti z oblasti poskytování první pomoci. Velký dík patří ZŠ T.G.
Masaryka Štětí, odboru kultury města Štětí, rozhodčím, figurantům, a v
neposlední řadě organizátorce a zakladatelce soutěže Štětský mladý
zdravotník Mgr. Janě Feiglové
Vítejte na stránkách našeho Zpravodaje M-ČČK, díky za návštěvu !