Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj@mcck.cz

Leden 2011

Jak to všechno začalo ...

18. ledna 2011 v 23:07 | Redakce |  Pro zajímavost a pobavení

Jak dobře víte, tak Československý červený kříž (ČSČK) vznikl 1. února 1919 (oficiální datum).

Podíváme se ale, jak to bylo s předchůdcem dnešní Mládeže ČČK :-) :

Dorost ČSČK byl založen dne 26.1. 1921, kdy jej Ministerstvo školství a národní osvěty povolilo svým výnosem organizovat na školách.
   Dorost ČSČK pracoval aktivně v období počátku 30. let 20. století. Zaměřoval se na péči o zdraví, pěstování potřebných zdravotních návyků u dětí a na péči o hygienu prostředí, zahrnujících nejen školu, ale i domov. Dbal o přezouvání žáků ve školách, zřizoval zdravotnické koutky s umyvadlem, mýdlem a ručníkem ve třídách, organizoval olejování a pastování podlah ve školních třídách, apod. (zajímavé že? :-) ). Pořádal ovocné a vánoční nadílky a různé ošacovací akce pro děti nezaměstnaných, zabýval se stravováním nemocných nemajetných dětí. Pro členy dorostu ČSČK byly vydávány časopisy "Radost" a "Lípa".
Počtem svých členů byl dorost ČSČK v roce 1936 na 2. místě v Evropě a na 4. místě ve světě !!! - měl 840.000 členů ve 38.000 třídách na 12.000 školách.

Po druhé světové válce připravil Dorost ČSČK akce na školách - "Zdravotní tříletka na školách", "Dětem více ovoce", "Týden dětské radosti", "Dětem více kalorií" či "Kakao a rohlíky pro 20 % školní mládeže".

Vrcholu svého rozkvětu dosáhl dorost ČSČK v roce 1949, kdy sdružoval 1.400.000 členů ve více než 45.000 třídách na téměř 15.000 školách. Představovalo to tehdy více než 11 % všecho obyvatelstva ČSR a řadilo to dorost ČSČK za USA na 2. místo na světě!!


Únorový politický převrat v Československu v r. 1948 znamenal významné změny i v činnosti ČSČK, který ztratil mnoho ze své samostatnosti a nezávislosti. ČSČK byl zařazen mezi společenské organizace, řadu svých činností musel odevzdat státní zdravotní správě (např. dopravní zdravotní službu). Svou samostatnost ztratil rovněž Dorost ČSČK.

Od roku 1960 začal ČSČK plnit úkoly v dobrovolném dárcovství krve (bezpříspěvkovém DK) a zapojuje se úspěšně do zajišťování dobrovolných zdravotnických a sociálních služeb.
Posléze se pořádají studijní střediska pro děti a mládež, úspěšné zdravotně výchovné hry "Když Alenka stůně" (na mateřských školách) a "Abeceda malých doktorů" (na základních školách ji v 6-ti reprizách absolvovalo více než 1.000.000 žáků 2. - 4. ročníků) či celospolečenský program "Úcta ke starším".

Politické a společenské změny v Československu v závěru roku 1989 ("sametová revoluce"¨) umožnily ČSČK návrat k větší nezávislosti a samostatnosti, ale i k některým tradičním charitativním činnostem. V roce 1991 se stává zvláštní složkou Mládež Československého červeného kříže.

V souvisloslosti s rozdělením Československa na ČR a SR zanikl ke dni 31. 12. 1992 i Československý červený kříž. Od 1.1. 1993 působí na území ČR Český červený kříž (ČČK).

Vzniká tedy Mládež Českého červeného kříže. Mládež ČČK se podílí na výuce první pomoci dětí a mládeže, realizuje projekty k prevenci šíření drogových závislostí, k prevenci šíření HIV/AIDS, projekt pomoci zdravotně postiženým občanům "Help Trans", organizuje zájmovou činnost dětí.Vaše redakce Zpravodaje M-ČČK

Zdroj: Zdravotnický instruktor ČČK, kolektiv autorů, Praha 2002

Nové webové stránky Mládeže ČČK

10. ledna 2011 v 20:29 | Redakce |  Prezídium M-ČČK
Ahoj všem Mládežníkům a příznivcům,

v těchto minutách byly spuštěny nové oficiální webové stránky Mládeže Českého červeného kříže.

Oficiální spuštění - většina funkcí by v tu měla být v pořádku (včetně nových e-mailových stránek) je naplánované ode dne 11.1. 2011.

Všechny tyto adresy fungují a dostanete se k požadovaným informacím na Mládežnických stránkách. Sledujte pravidelně aktuality. V případě, že si nebudete vědět s něčím rady, zkuste se podívat do sekce pro členy. V části Často kladené dotazy - je nyní vysvětleno vše ohledně nových e-mailových stránek.

Děkujeme také za Vaše hlasy v naší ANKETĚ, která se zobrazí po kliknutí na nadpis tohoto článku!
Rádi bychom věděli jak se nové stránky líbí. Komentáře ke stránkám (co je supr, co chybí) můžete psát i sem pod článek do Zpravodaje.


Prezídium M-ČČK
Vítejte na stránkách našeho Zpravodaje M-ČČK, díky za návštěvu !