Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj@mcck.cz

Duben 2011

Projekt Studentská KREV, aneb váhající - zapojte se

29. dubna 2011 v 10:44 | Lenka Zuská |  Vaše zážitky a akce
Vzhledem k tématu týdne na blog.cz: krev, se nemohu nezmínit o akci, která probíhá od podzimu roku 2010:

Hlavním cílem projektu je oslovení nových dárců krve z řad studentů ČVUT (ale i jiných vysokých škol, či středních škol). Přiblížení problematiky darování krve nenásilnou formou má naučit studenty bezpříspěvkovému pravidelnému darování krve na transfúzních odděleních. Naší cílovou skupinou jsou studenti ve věku 19-26 roků, ale máme zkušenosti z dvou předchozích ročníků (Podolská krev a poté Studentská krev), že akce oslovila i mladší a starší generaci.

· Představení projektu "Studentská krev"
Pilotní akcí byl projekt "Podolská krev", který se uskutečnil na podzim roku 2009 na kolejích Podolí ČVUT v Praze pro zdejší studenty (převážně z Českého vysokého učení technického - ČVUT). Na Podolí se uskutečnil i Seminář o bezplatném dárcovství krve, pod záštitou Českého červeného kříže. V rámci akce jsme spolupracovali s ÚHKT (http://www.uhkt.cz). Do ročníku "Podolská krev" se zapojilo 73 studentů a z toho 30 prvodárců. Na odborný seminář o krvi se přišlo podívat 40 lidí.
V dalším ročníku (období podzim-zima 2010) jsme naplánovali tuto akci rozšířit na koleje Strahov. Strahovský klub Silicon Hill je největším klubem Studentské unie ČVUT a dlouhodobě spolupracuje s klubem Pod-O-Lee. Proto se dohodlo na změně názvu na univerzálnější "Studentská krev".
Akce "Studentská krev" byla tedy organizovaná kluby Pod-O-Lee a Silicon Hill (Studentské unie ČVUT www.su.cvut.cz), ve spolupráci s Mládeží Českého červeného kříže (www.mcck.cz) a pod záštitou Českého červeného kříže (www.cervenykriz.eu).

V rámci akce byly uspořádány 2 semináře na Strahově a 1 beseda na Podolí, kde se zvídaví studenti mohli dovědět něco o životodárné tekutině. Dohromady se zúčastnilo seminářů na stovku lidí.
Základem akce Studentská krev bylo, že každý student, který daruje krev na kterékoliv transfúzní stanici v ČR ve vypsaném období, může mimo dobrého pocitu získat triko s logem akce "Studentská krev" (do konce roku mohl získat i voucher na zmrzlinu od firmy Ben&Jerry´s - sponzorský dar). Všechny důležité informace se můžou studenti dozvědět na webových stránkách projektu: www.studentskakrev.cz
Důležitý je i registrační e-mail v případě darování krve v rámci akce: info@studentskakrev.cz

V projektu jsou upřednostněni úspěšní prvodárci a prvodárkyně, protože cílem akce "Studentská krev" je motivovat mladé lidi (studenty) k prvnímu kroku a důležitosti bezplatného dárcovství krve a aby se posléze stali pravidelnými dárci.

Dále nesmím opomenout spolupráci se všemi transfúzními odděleními v Praze, jmenovitě: ÚHKT, FTN, VFN, FNKV a ÚVN.
Další součástí akce byly organizovány pravidelné odchody s doprovodem (využívané zejména prvodárci) na transfúzní stanice pro max. 5 lidí. Informace o společných odchodech byly pravidelně vyvěšeny na web stránkách projektu nebo na facebookové stránce. www.facebook.com/studentskakrev
Projekt "Studentská krev" (od podzimu 2010 doteď) se dostal do podvědomí již hodně lidem. Krev v rámci akce darovalo více jak 60 prvodárců a 60 pravidelných dárců nejen z ČVUT, ale i různých vysokých škol (nejsou konečná čísla, projekt v tuto chvíli stále běží). V letošním roce vyšel i článek v příloze Mladé fronty dnes, kdy byla věnována projektu skoro celá stránka, což považujeme za úspěch. Lidé, kteří se zapojili berou akci velmi pozitivně. Motivačním prvkem je nějakým způsobem pomoci druhým lidem a to bez nároku na příspěvek - jako odměnu si odnášejí dobrý pocit a triko s logem akce (pro další propagaci projektu).


Za tým organizátorů projektu "Studentská krev"
Lenka Zuská
viceprezidentka Mládeže ČČK

Mezinárodní kemp v Langenlois (11. – 25. července 2011)

24. dubna 2011 v 11:30 | Redakce |  Mezinárodní aktivity
Kdy? 11. - 25. července 2011
Kde? Rakousko - Langenlois
Koho chtějí? 2 mladé lidi, kteří jsou dobrovolníky a budou reprezentovat Mládež ČČK
Věk? 16 - 23 let

Wanted: YOUT(H)
young people creating positive images by choice

Stalo se již tradicí, že každý rok reprezentoval Mládež ČČK na tomto kempu alespoň jeden
zástupce a myslím, že je to dobrá zkušenost seznámit se s mladými lidmi podobně
smýšlejícími i z jiných národních společností a užít si s nimi pěkných 14 dní v Rakousku.
Konají se zde různé workshopy, hry, seznamování, kulturní markety atp.

Účastnický poplatek 45 EURO (což není zas tak moc na 14 dní) a cestovné si účastník hradí
sám (popř. po domluvě s OSM nějakou část).

Další podmínkou - je třeba ovládat nějaké komunikační základy v Angličtině. (ale zde si ji
rozhodně vylepšíte a procvičíte )

Napište nám na info@mcck.cz pokud se chcete kempu účastnit a nezapomeňte to nabídnout
i vašim členům! Prosíme i krátký motivační dopis, proč byste měli jet právě vy - pokud bude
více zájemců, abychom vybrali 2 účastníky kempu.

Motivační dopisy (stačí elektronicky) zasílejte nejpozději do 10. května na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Po tomto datu budeme kontaktovat vybrané zájemce, se kterými dohodneme podrobnosti.

Všechny další informace a nejasnosti ohledně kempu Vám zodpoví Lenka na
lenka.zuska@mcck.cz
Lenka Zuská
viceprezidentka Mládeže ČČK

Cvičení na Ostravici

24. dubna 2011 v 11:02 | Karol Krajdlová |  OSM v akci
V předvelikonočním víkendu (14. - 17.4.2011) proběhlo zdravotnické cvičení na Ostravici.
Účastníci byli z řad příznivců a členů M-ČČK Ostrava. Cvičení bylo pojato formou soutěže
mezi družstvy, aby to nebyla taková "nuda". Víkend byl nabitý nejen přednáškami, ale také
praxí. Během víkendu se účastníci mohli setkat s pátrací akcí, improvizovaným transportem,
prací s vysílačkami, ale také s mnoha dalšími situacemi.

Hlavním bodem cvičení byl sobotní "větší" zásah, na kterém si mohli účastníci vyzkoušet
triage (metodiku START) a také spolupráci s hasiči (SDH Ostravice) a předání záchranné
službě, kterou v tomto případě suplovali členové Záchranného týmu ČČK Ostrava. Mezi
organizátory bylo možno najít nejen členy z řad ostravské Mládeže (nynější i již vyšlé), ale
také členy z řad Mládeže Frýdek - Místek, Opava a Pelhřimov.

Za organizátory bych chtěla všem poděkovat a doufám, že již brzy se bude podobný víkend
opakovat.

Fotky z víkendu jsou nalezení zde nebo budou během Velikonoc umístěny na stránky:
http://ostrava.mcck.cz

Za organizátory akce - Karol Krajdlová
OSM ČČK Ostrava
Pelhřimovská víkendovka

24. dubna 2011 v 10:31 | Ondřej Plášil |  OSM v akci
První dubnový víkend roku 2011 pořádala naše Oblastní skupina Mládeže ČČK Pelhřimov víkendovou akci, která byla určena hlavně pro děti druhých stupňů základních škol. Víkendovky se zúčastnili všechny čtyři pelhřimovské základní školy, Základní škola Košetice a členové OSM ČČK Pelhřimov.

V pátek odpoledne jsme se s přihlášenými dětmi sešli na pelhřimovském vlakovém nádraží, odkud jsme hromadně odjeli na základnu DDM Pelhřimov v Hříběcí u Horní Cerekve. V pátek večer nás čekala hlavně teorie okolo KPR a jiných těžkých poranění, nějaká ta hra a poté hybaj na kutě.

V sobotu už jsme se naplno pustili do modelových situací. "Rozhodčích" z řad členů OSM ČČK Pelhřimov bylo dostatek, a tak vždy zasahovali dvě hlídky najednou. Samozřejmě každá měla připravenou svojí modelouvou situaci, při které se poraněnými stali členové zbylých dvou hlídek. A tak to šlo celý den od snídaně až do noci. Abychom se z toho všichni nezbláznili, samozřejmě jsme si i nějakou hru zahráli a proběhli se po hříšti, které je hned u základny.

V neděli už bylo na programu jen uklidit základnu a odjed zpět do Pelhřimova, aby se mohly ještě děti připravit do školy :D

Snad můžeme říct, že i přes menší problém při odjezdu byla víkendovka vydařená. Snad o tom vypovídá to, jaký ohlas měla u dětí, snad i to, že několik dětí co se víkendovky zúčastnilo se nyní stalo členy OSM ČČK Pelhřimov. Kéž by i další akce byli v tomto směru tak úspěšné. A to i ty Vaše!

Ještě bych rád poděkoval několika lidem, co se na přípravě víkendovky podíleli a Míše z OSM ČČK Opava, která nám moc pomohla.

Za OSM ČČK Pelhřimov
Ondřej Plášil

Vítejte na stránkách našeho Zpravodaje M-ČČK, díky za návštěvu !