Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj@mcck.cz

Září 2011

Herzi Camp - Finsko

15. září 2011 v 11:41 | Dorka Lakotová |  Mezinárodní aktivity

Ve dnech od 31.7. do 7.8. 2011 se tři členky z řad Mládeže Českého červeného Kříže, dvě z Ostravy (Dorota Lakotová a Veronika Körnerová) a jedna zastupující ČČK Jindřichův Hradec (Lenka Jelínková) odvážně vydaly vstříc dobrodružství až v dalekém Finsku. Finský Červený kříž už po šestnácté vyhlásil každoroční Herzi Camp, který je zaměřený na zvýšení povědomí o handicapovaných lidech. Letošní Camp nesl název "Hrdinové všedního dne" a jeho cílem bylo ukázat, že každý může být hrdina, a to i bez laserových očí a super síly. Se svou skrytou identitou nepřijely pouze zástupkyně z ČR, ale také čtyři účastníci z Kosova, dva z Nepálu a samozřejmě i členové ČK z Finska.

První dojmy byly, jak je zvyklostí, ohromné. Naštěstí se rozhodly s námi zůstat, a tak naše nadšení nepolevilo po celou dobu Campu. Ubytováni jsme byly v hotelovém komplexu, jehož součástí bylo i hřiště na minigolf nebo na badminton. Stravu jsme měli zajištěnou v restauraci hned šestkrát denně a tou jsem byla jednoduše unesena (prohlásila jsem, že na Campu se mi nejvíce líbí jídlo a nadšená reportérka to umístila na internetové stránky jakožto jednotný názor ČR, takže jsem opět udělala své zemi čest, pozn. aut.). V pokojích jsme byli rozděleni po dvou, jak podle národnosti, tak podle druhu postižení. Tímto bylo zajištěno, že jsme se navzájem lépe poznali a naučili se respektovat své rozdíly a nároky.

Nic z toho všeho se ovšem nemohlo vyrovnat programu, který nám organizátoři zajistili. Nudit se tam opravdu nedalo. Každý den jsem vyráběli nejrůznější workshopy, hráli hry, nebo vymýšleli scénky. Když už zbylo trochu času, vedoucí nám předváděli divadelní představení, které si připravili.

Dalším zpestřením pro nás byl celodenní výlet do hlavního města Finska, Helsinek. Vypraveni jsme byli v autobuse speciálně vybaveném pro převoz lidí na vozíku. Dopoledne jsme měli společný program, kdy jsme plnili nejrůznější úkoly, jako zpívání na vlakovém nádraží nebo sbírání odpadků. Potom jsme na hlavním náměstí rozdávali balonky a vyprávěli lidem o Herzi Campu. Odpoledne jsme se rozdělili do skupin podle toho, kdo si jaký vybral program - buď návštěvu přírodovědného muzea nebo výlet na hrad na ostrově, kam nás dovezl trajekt.


Poslední den jsme s pomocí speciálního vybavení zdolávali blízký kopec s altánkem. Společnými silami se nám všem podařilo dobýt vrchol a zase se bezpečně dostat dolů (navzdory tomu, že jsme pár členů málem zapomněli nahoře). Večer nás čekala závěrečná party, kde jsme se všichni pochlubili svými kostýmy hrdinů. Po celou dobu programu jsme měli dost času na to, abychom se vzájemně poznali a naučili se navzájem si pomáhat. Díky tomu, že zastoupeny byly různé druhy postižení, od nevidomého po člověka s atrofiií svalstva, tak ke konci Campu jsme už zvládali řešit všechny různé druhy situací, od pomoci při oblékání nebo na toaletě. Navzdory tomu, že času bylo málo, jsme navázali spoustu nových přátelství (mnohdy na úkor spánku), přesně, jak bylo cílem Campu.

Hlavně jsme se ale naučili, že hrdinou může být každý. Že to nejmenší, co kdo může udělat, je podržet dveře, podat tužku nebo dolít sklenku s džusem. A to i bez zvláštních schopností. Stačí se rozhlédnout kolem, všímat si a být připraven pomoci i tehdy, když vás o to nikdo nepožádá. Každý může být hrdina. Bohužel, jen málo z nás si to uvědomuje.

Dorka Lakotová
OSM Ostrava

Vítejte na stránkách našeho Zpravodaje M-ČČK, díky za návštěvu !